FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

Интервю с Вера Мутафчиева

Светослав Малинов: В края на 2002 г. Нов Български Университет бе домакин на необичайно празненство. ...

повече

Социално-етически възгледи на митрополит

ЦЪРКОВНА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ Митрополит Методий е роден през 1838 г. в град Прилеп, Македония, под ...

повече

Християндемокрация и правова държава

Християндемократическата концепция за държавата, както и цялото богатство на християндемократическата традиция, се опират на християнския ...

повече
-
+
4
Кой е онлайн
В момента има 41 посетителя в сайта

Документалното кино в преподаването на историята на 20 век в средното училище

Продължителност на проекта: 11.02.2011 г. – 31.12.2011 г.

Цел на проекта:

Работата по два предходни проекта “Комунистическите и нацистките престъпления срещу човечеството  и учебниците по история в българското основно и средно образованиеи „Спорни въпроси и понятия в преподаването на българската и европейска история на ХХ век в основното и средно училище” и проведените из цялата страна срещи-дискусии с учители по история ни убедиха, че този период от българската история се преподава в училище много бегло и младите поколения остават дълбоко неинформирани за престъпленията на тоталитарните режими. По първия проект е издадена книга „Европейската съвест и тоталитаризма”, сборник от автентични документи от архива на ЦК на БКП и научни статии, свързани с тоталитарните режими и техните проявления. По вторият проект предстои излизане на книга „Речник на основните понятия, включени в учебната програма по история в 5., 6., 10. и 11. клас.

Основната цел на този проект е разработването на методика за работа с филмов материал при преподаването на история в училище и на методически пособия за работа с конкретни документални филми. Илюстрирането на конкретни събития и механизми, използвани от тоталитарните режими с филмов и документален материал ще събуди интереса на учениците и ще направи материала по-достъпен.

Друга цел на проекта е да се поддържа устойчивото функциониране на създадената в хода на изпълнението на предишните два проекта мрежа от учители по история, която работи успешно вече три години. В нея влизат учители от София, Пловдив, Велико Търново, Силистра, Шумен, Асеновград, Сливен, Враца, Нови пазар, Горна Оряховица и др.

Дейности по проекта:

 1. Предвижда се откупуването на права от БНТ на пет документални филма и тяхното размножаване на CD:
 • Технология на злото, режисьор Татяна Ваксберг;
 • Похвално слово за консерватизма на българите, режисьор Светослав Овчаров;
 • Константин Величков - европеецът, режисьори Илия Костов, Татяна Пандурска.
 1. Изработване на методологическа концепция за работа с тези документални филми, включваща теоретични и практико-приложни аспекти.
 2. Обсъждане на изработената концепция с учители по история на две срещи във Велико Търново и в Пловдив.
 3. Представяне на завършените методически пособия и провеждане на дискусия с учители по история от цялата страна на заключителна среща в Созопол, провеждана в рамките на годишната конференция на Департамента по история на Нов български университет.

Резултати от проекта:

 1. Създаване на методология за работа с документални филми при преподаването на история.
 2. Разработване и отпечатване на 5 учебни комплекта, по един за всеки от посочените филми, съдържащи методическо пособие с указания за работа и CD, които да бъдат тиражирани в 300 екземпляра.
 3. Поддържане и развиване на вече създадената мрежа от учители по история.
 4. Разпространяване на материалите сред широк кръг от учители по история и подпомагане на преподаването по история на ХХ век в българското основно и средно училище.

 

Проектът се финансира от Институт „Отворено общество” – София.