FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

Модерните принципи на Аденауер

В мразовитата утрин на 6 декември 1918 г. британска пехотна бригада, предвождана от елитния ІІІ ...

повече

Фридрих Аугуст фон Хайек и неговата крит

Колективистките идеи винаги са упражнявали особена притегателна сила върху човешкото въображение. Двадесетото столетие преживя поредния ...

повече

The Spiritual And The Secular In The Pol

The paper aims at throwing light upon the genesis of the concept of power within ...

повече
-
+
4
Кой е онлайн
В момента има 43 посетителя в сайта

Спорни въпроси и представи при изучаването на българската и европейската история на XX век в българските основни и средни училища

Целта на проекта е да доразвие постиженията и резултатите на приключилия предходен проект „Комунистическите и нацистките престъпления срещу човечеството и българските исторически учебници за основните и средни училища”, като по този начин затвърди тяхната устойчивост, а също и да създаде възможност за различни следдипломни квалификации на учители по история. Неговите основни цели включват: да установи устойчиво партньорство между гимназиални учители, университетски преподаватели и изследователи по история; да създаде продължаваща възможност за професионални дискусии по актуални и спорни въпроси; да предложи на Министерството на образованието, младежта и науката промени в Изискванията за държавно образование по история и цивилизация, последвано от промени в учебните планове и програми, които да позволят истинското изучаване на най-новата българска и еропейска история в училищата; да подпомогне българските учители по история, чрез определяне на обхвата и съдържанието на основните термини, използвани при преподаването на тоталитарните режими, като по този начин се избегне различната интерпретация на едни и същи термини, и т.н.

Основните дейности по проекта включват дискусии с представители на Министерството на образованието, младежта и науката, гимназиални учители и университетски преподаватели, родителски сдружения и други заинтересовани страни от необходимостта за въвеждане на промени в Изискванията за държавно образование по история и цивилизация, а също и в учебните планове и програми, които ще позволят истинското изучаване на най-новата българска и еропейска история в училищата; разработване на предложения за такива промени и предлагането им на Министерството на образованието, младежта и науката; дискусия на ключови термини и понятия, използвани в българските учебници по история на XX век, техния обхват и съдържание, тяхната интерпретация в различните учебници за основните и средни училища; разработване на списък с термини и техните дефиници, и публикуването им; дискусии за необходимостта от образование през целия живот и различни форми на следдипломна квалификация за педагогическия персонал; разработване на план за магистърска програма и за програма за следдипломна квалификация за обучение по историята на ХХ век; поддръжка на интернет сайта на Историческа асоциация „Алтернативи” и публикуване на цялата съответна информация.

Основната целева група по проекта и преки бенефициенти са преподавателите по история от училища, университети, изследователски институции, представители на НПО. Проектът предвижда да ги включи в разрешаването на идентифицирани проблеми чрез активно участие в проектните дейности по време на всички негови етапи. Непреки бенефициенти от дейностите по проекта са учениците и студентите.


  • Информация за текущото развитие на проект „Спорни въпроси и представи при изучаването на българската и европейската история на XX век в българските основни и средни училища”.

Работата по проекта започна през април 2010 г. До момента са извършени следните дейности:

  • Проведена е среща с учители по история от София, експерти по история от МОМН и районния инспекторат, на която бяха обсъдени понятийните ядра и включените понятия в учебната програма по история за 6., 10. и 11. клас. Бяха представени предложения за въвеждане на нови понятия, свързани с преподаването на тоталитарните режими на ХХ век.
  • Беше възложено на проф. Цветана Георгиева разработването на речник на понятията, включени в учебната програма по история за 6., 10. и 11. клас, в който всяко понятие е представено с кратко определение и с разширено обяснение за неговия произход, развитие и т.н.
  • Беше проведена среща с учители по история във Велико Търново, на която беше представен и обсъден част от материала на проф. Георгиева. На срещата присъстваха и представители на Катедрата по история на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Учителите, подчертаха, че имат нужда от такъв материал и той ще бъде много полезен в работата им.
  • Беше възложено на преподаватели от Катедрата по история на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” да подготвят проект за програма за следдипломна квалификация и за магистърска програма по преподаване на тоталитарните режими на ХХ век.
  • Координаторът на проекта участва в международна среща в Прага на неправителствени организации от Чехия, Словакия, Полша и Швеция, които работят по теми, свързани с престъпленията на комунизма – програмата „One World in Schools”


Назад