FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

За НАТО, сигурността и новите карти

По повод на една покана Несъмнената важност на отправената към България покана за присъединяване към НАТ...

повече

Сигурност, сила, солидарност, способност

Д-р Велизар Матеев Шаламанов, председаел на сдружение “Джордж Маршал” – България, директор на 4 програми ...

повече

Протестантските и либерални доктрини за

Основните цели на изследването са: 1) да докаже тезата за взаимодействието между появата на модерното ...

повече
-
+
4
Кой е онлайн
В момента има 39 посетителя в сайта

Изисквания към нашите автори

Авторите депозират своите текстове в редакцията на списание РАЗУМ. Материалите се представят в електронен вид, формат Microsoft Word. Изпращането по електронна поща може да стане само след контакт с член на редакционния екип. Предложените на списанието текстове не трябва да са публикувани в други периодични издания или в предишни книги. Обемът на статиите не трябва да надхвърля 30 стандартни машинописни страници (1800 знака на страница), а на рецензиите, съобщенията и коментарите – 15 страници. Информация за цитираните източници и позовавания се изнасят в края на текста (системата Endnote). След бележките авторите могат да добавят своята библиография или приложения. Текстът трябва да бъде придружен от резюме до 200 думи.

НАШИТЕ АВТОРИ:

Вера Мутафчиева - д-р, професор, почетен доктор на Нов български университет.

Филип Димитров - министър председател на Република България (1991 - 1992).

Пламен Цветков - д-р, професор в департамент “История” на Нов български университет.

Румяна Коларова - д-р, главен асистент във Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, катедра “Теория на политиката”.

Георги Карасимеонов - д-р, професор във Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридси”, катедра “Теория на политиката”.

Веселин Методиев - д-р, доцент, ръководител на департамент “История” на Нов български университет.

Димитър Абаджиев - магистър по право (СУ “Св. Климент Охридски”), депутат от СДС в ХХХVІІІ и ХХХІХ Народно събрание.

Александър Божков - заместник министър - председател и министър на промишлеността на Република България ( 1997 - 1999 ); директор на Център за икономическо развитие.

Георги Каприев - д-р, професор във Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, ръководител на катедра “История на философията”.

Петър Чолаков - магистър по политология (СУ “Св. Климент Охридски”).

Мариана Малинова - д-р, хон. асистент във факултет “Класически и нови философии”, катедра “Арабистика и семитология”.

Милена Стефанова - д-р, доцент във Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, катедра “Публична администрация”.

Вирджиния Радева - д-р, главен асистент във Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”,катедра “Реторика”.

Любов Минчева - д-р, главен асистент във Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, катедра “Теория на политиката”.

Джон Дърбишайър - американски писател и журналист, сътрудничи на списание The National Review, The Washington Times, The Washington Post и др.

Роджър Кимбъл - американски писател и журналист, изпълнителен директор на списание The New Criterion.