FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

Само за консерватори

Маргарет Тачър. Държавническото изкуство. Стратегии за един променящ се свят Margaret Thatcher. Statecraft. Strategies for ...

повече

Запазвайки човешкото измерение

В статията си “Краят на парадигмата на прехода” Томас Кародърс укорява общността на радетелите за ...

повече

Интервю с Януш Бугайски

Вашингтон, 20 март 2003 г. Януш Бугайски ...

повече
-
+
4
Кой е онлайн
В момента има 42 посетителя в сайта

Изисквания към нашите автори

Авторите депозират своите текстове в редакцията на списание РАЗУМ. Материалите се представят в електронен вид, формат Microsoft Word. Изпращането по електронна поща може да стане само след контакт с член на редакционния екип. Предложените на списанието текстове не трябва да са публикувани в други периодични издания или в предишни книги. Обемът на статиите не трябва да надхвърля 30 стандартни машинописни страници (1800 знака на страница), а на рецензиите, съобщенията и коментарите – 15 страници. Информация за цитираните източници и позовавания се изнасят в края на текста (системата Endnote). След бележките авторите могат да добавят своята библиография или приложения. Текстът трябва да бъде придружен от резюме до 200 думи.

НАШИТЕ АВТОРИ:

Вера Мутафчиева - д-р, професор, почетен доктор на Нов български университет.

Филип Димитров - министър председател на Република България (1991 - 1992).

Пламен Цветков - д-р, професор в департамент “История” на Нов български университет.

Румяна Коларова - д-р, главен асистент във Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, катедра “Теория на политиката”.

Георги Карасимеонов - д-р, професор във Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридси”, катедра “Теория на политиката”.

Веселин Методиев - д-р, доцент, ръководител на департамент “История” на Нов български университет.

Димитър Абаджиев - магистър по право (СУ “Св. Климент Охридски”), депутат от СДС в ХХХVІІІ и ХХХІХ Народно събрание.

Александър Божков - заместник министър - председател и министър на промишлеността на Република България ( 1997 - 1999 ); директор на Център за икономическо развитие.

Георги Каприев - д-р, професор във Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, ръководител на катедра “История на философията”.

Петър Чолаков - магистър по политология (СУ “Св. Климент Охридски”).

Мариана Малинова - д-р, хон. асистент във факултет “Класически и нови философии”, катедра “Арабистика и семитология”.

Милена Стефанова - д-р, доцент във Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, катедра “Публична администрация”.

Вирджиния Радева - д-р, главен асистент във Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”,катедра “Реторика”.

Любов Минчева - д-р, главен асистент във Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, катедра “Теория на политиката”.

Джон Дърбишайър - американски писател и журналист, сътрудничи на списание The National Review, The Washington Times, The Washington Post и др.

Роджър Кимбъл - американски писател и журналист, изпълнителен директор на списание The New Criterion.