FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

Индивидуалният подход като бъдеще на Тра

Както показа убедително извънредно успешната програма от дванадесет стъпки на Дружеството на анонимните алкохолици, чов...

повече

Интереси или ценности

Въпросът интересите или ценностите трябва да се приемат като критерий за научно определение на властта ...

повече

Poverty And Responsibility

The paper offers a theoretical reflection on the essence and genesis of poverty in modern ...

повече
-
+
4
Кой е онлайн
В момента има 40 посетителя в сайта

Проект "Околната среда засяга всеки"

Институт "Разум" - София, България, и "4x4x4 Balcan bridges" - Скопие, Македония, работят по проект "Околната среда засяга всеки", финансиран от Балканския тръст за демокрация.

Зеленото развитие е един от трите приоритета на Европа 2020 - стратегия за насочване на ЕС през това десетилетие, което показва важността на тази област, равни с тези на приобщаващият растеж и интелигентният растеж. Младите хора имат важна роля в този процес на всички нива - общинско, национално и трансгранично.

Продължението на проектът е насочен към младите хора и местните власти и усилията за повишаване на ангажираността за околната среда и необходимостта от предприемане на действия на общинско ниво за въвеждане на иновативни подходи в решаването на проблема. Младите хора в България и Македония днес са в много  по-голяма степен екологично запознати съзнание от преди. Използването на средствата на road show като промотиращо превозно средство към проекта, ще популяризира и ще подкани гражданите към приемане на еко мерки, като например велосипедни алеи и системи за споделяне на велосипеди (услуга под наем), въвеждане на електромобили, рециклиране, намаляване и повторно използване и т.н. . на местно ниво, в шест общини в Македония и България: Скопие, Куманово, Крива Паланка, Кюстендил, Перник и София.

Дейностите по проекта ще завършат с  регионален форум с участието на представители на младежки неправителствени организации, местни власти, млади депутати, и други заинтересовани страни от двете държави, както и млади членове на ЕП от България, който ще се проведе в София, за да сближи хората около съществуващите предизвикателства и решения. Шоуто и регионаленият форум ще се проведат в рамките на Европейската седмица на мобилността (септември 16-22). Така неформална мрежа от младежки лица, организации и заинтересовани страни ще обсъдят настоящото състояние на нещата и необходимостта от приемането на околната среда и екологични политики като част от трансграничното сътрудничество и на нивото на политиките на ЕС, но и сще допринесе за укрепване на регионалното сътрудничество и междукултурния диалог.

Проектът има за цел да мобилизира местните заинтересовани страни в шест общини по отношение на младежта и зелените политики, с цел да се мотивират и да им позволи да започнат да действат и да планират  социални дейности, както и да се преодолее различието между публичните политики и европейските граждани.


Повече информация, свързана с проекта може да се намери на адрес: www.razum.org; www.4x4x4bb.org

Институт Разум Балканския тръст за демокрация 4x4x4 Balcan bridges

 

Роудшоу по проект „Околната среда засяга всеки” на институт „Разум” ще стартира на 18 септември 2014 г.

Повече...